TREGËTIA

AMA Recycling ushtron aktivitetin e saj me eksportin dhe importin e mbetjet të metaleve: alumin, bakër, tunxh, bronz, inoks, zink, plumb, bateri.