MISIONI

Misioni i kompanisë është konsolidimi dhe zgjerimi i marrëdhënieve me partnerët tanë, në veçanti me klientët dhe stafin, të konsideruara si asete të vërteta të kompanisë, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të shërbimeve të ofruara.

 

VIZIONI

Vizioni ynë është të operojmë duke zvogëluar konsumin e energjisë, duke promovuar proceset ricikluese që respektojnë mjedisin, njerëzit dhe territorin në favor të zhvillimit të qëndrueshëm. Ambicia jonë është të krijojmë besim, mirëqenie, integrim me territorin dhe të ngjallim krenari të përkatësisë në bashkëpunëtorët tanë.

VLERAT

Pasioni
Profesionalizmi
Transparenca
Kujdesi për mjedisin
Bashkëpunimi