February 2, 2022

Prodhuesit Shqiptarë janë mbledhur vazhdimisht për të diskutuar lidhur me problematikat e shumta të sipërmarrjes prodhuese …

February 2, 2022

Bashkimi I Prodhuesve Shqiptarë zhvilloi një takim pune me Ministren znj. Delina Ibrahimaj dhe përfaqësues të industrisë prodhuese në Shqipëri.

February 2, 2022

Me datë 10 dhjetor u zhvillua Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme për vitin 2021.

December 16, 2021

Në këtë takim u diskutuan mbi një sërë çështjesh dhe problematikash, që lidhen me të bërin biznes në vendin tonë, si në fushën e kuadrit ligjor, procedurave administrative, sistemin fiskal, eksportet, punësimin, etj.. Partneriteti me biznesin është element kyç për suksesin e politikave që harton Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Intesifikimet e takimeve konsultuese me […]

October 22, 2021

Takim njohës me ministren e Turizmit dhe Mjedisit, znj. Mirela Kumbaro dhe Bashkimin e Prodhuesve Shqiptar në vazhdën e konsultimeve e bashkëpunimit me përfaqësues të kompanive në fushën e riciklimit ♻️ Mjedisi është një dhe na përket të gjithëve 🍀