Kompania AMA Recycling është themeluar në vitin 2008

si një bashkim sipërmarrësish, pionierë në fushën e riciklimit në Shqipëri dhe Itali, përvoja e të cilëve nis që prej vitit 1994, me biznesin tregtar të metaleve joferroze.

Duke vlerësuar potencialin e madh që një metal si alumini do të
kishte në vitet e ardhshme, kompania investoi në rafinimin dhe
prodhimin e lidhjeve të aluminit.

 

Kompania është specializuar  në  transformimin  e  mbetjeve
të  aluminit dhe  në lidhje metalesh, të cilat më pas do të përdoren
kryesisht në industrinë automobilistike dhe në fusha të tjera industriale
falë karakteristikave të aluminit, i cili është plotësisht i riciklueshëm.
Ndaj, kemi të bëjmë me një aktivitet me vlera të mëdha në mjedis, që na
lejon të ruajmë burimet energjetike dhe  natyrore.

 

Kompania  AMA  Recycling  e ushtron  aktivitetin  e  saj  në  një  sipërfaqe
prej   15  000 m2  dhe nga viti në vit ka rritur sasitë e prodhimit, duke
zgjeruar tregun e shitjeve falë investimeve të cilat vijnë sistematikisht
të përditësuara, për të qenë gjithmonë konkurrues.

Partnerët