PAKETIMI

Klienti mund të kërkojë të personalizojë modelimin e kolisë së kallëpeve.

AMA Recycling  është në gjendje t`u përgjigjet kërkesave të klientëve në lidhje me lartësinë, peshën dhe paketimin e kolisë.