Kallëpët

Në varësi të markave të aluminit, prodhohen kallëpe me peshë: 7 – 10 kg,

Prodhimi i kallëpeve të aluminit realizohet nga proçesi i rafinimit në furrë, duke vijuar më pas me proçesin e degazimit dhe të filtrimit të cilat mundësojnë arritjen e një standardi të lartë cilësie. Cilësia e produkteve tona, me të gjitha karakteristikat e tyre, i bëjnë produktet tona të përdorshme në të gjithë sektorët e prodhimit.